Välkommen till Bodafors Trä

 

Bodafors Trä AB är ett trävaruföretag med 80 års erfarenhet av produktion och försäljning av sågade, hyvlade och tryckimpregnerade trävaror. Vi erbjuder ett brett sortiment av förädlade och kundanpassade produkter och kan tillsammans med utvecklade logistiklösningar, tillgodose de flesta krav inom bygg- och industriträsektorn.

 

Bodafors Trä AB är även köpare av skogsråvara med hög kvalité och tillhandahåller samtliga funktioner inom skogshantering. Vårt råvaruområde omfattar södra Sveriges inland, med centrum på Småländska höglandet och södra Vätterbygden.

Under 2016 har sågverket i Malmbäck avyttrats och resterande verksamhet bestående av träförädling, tryckimpregnering, trävaruterminal och skogsförvaltning överförts till vår sågverks- och impregneringsanläggningen i Nässjö.

 

Bodafors Trä AB ingår som tidigare tillsammans med Bodafors Skogar AB, Bodafors Impregnering AB och Bodafors Byggträ AB i Bodafors Timber-gruppen som ägs av familjebolaget Bodafors Industrier AB.

 

Ny besöksadress och postadress från 2016-09-01 för samtliga företag är

 

Norget
57195 Nässjö

 

Telefonnummer och email-adresser är oförändrade.

 

 

skog5

 

utlastning9

 

produktbild4

 

Telefon +46 (0)380 55 70 70 RocketTheme Joomla Templates Kontakt Intranät