Bodafors Trä AB

Bodafors Trä AB är ett trävaruföretag som erbjuder marknaden högkvalitativa träprodukter från småländska höglandet. Kombinationen av långsiktiga kundrelationer, kvalitetsmedvetenhet och nytänkande skapar framtidens plattform.

Verksamheten drivs med utgångspunkt från vår anläggning i Nässjö. Vi bedriver trävaruhandel, virkesförädling och tryckimpregnering med trävaruterminal med lager och logistikfunktion.

 

Kundanpassad produktion

En helt kundanpassad produktion ställer höga krav på god planering. Som alla andra moment i en dynamisk och flexibel produktion har även planeringen hjälp av modern teknik i en ständigt pågående utveckling av trävarubranschen, för att möta våra kunders krav.

 

produktbild16

 

 

 

 

 

 

 

Telefon +46 (0)380 55 70 70 RocketTheme Joomla Templates Kontakt Intranät